Gujarati Thought by Radhika Goswami : 111477504

હર ક્ષણમાં સમાયેલો છે તું,
તારો અહેસાસ પણ રોમાંચક અનુભવ કરાવે છે.
હવે તો આવ મેઘા, કેટલો સતાવે છે તું...!

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories