Gujarati Thought by Radhika Goswami : 111477344

કહેવાય જો દિલથી તો, શબ્દ છે એ બહુ ભારી,
અસર એની થાય સારી, જો કહીએ અમે આપનાં આભારી...🙏

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories