Gujarati Hiku by Zalak bhatt : 111477235

કોને ખબર છે કઈ ,જગા થી એ આવશે ?
તેથી જ સ્વીકારી લો,જે - જે આવ શે !
ઝલક

View More   Gujarati Hiku | Gujarati Stories