Gujarati Thank You by Asmita Ranpura : 111477121

મારી ડાયરી....✍️
આપણે ઈશ્વર ના આભારી
થવું જ રહ્યું કેમ કે
વિચારી જુવો ....
ઈશ્વર ની કેવી કૃપા છે...!!
બળબળતા ઉના

read more
Guru 4 month ago

Perfect 👍👌👍

Asmita Ranpura 4 month ago

વાહ...!!જોરદાર... એ જ તો કુદરત હંમેશા બતાવે છે ઈશ્વરે સર્જેલી આ દુનિયા માં... ઓ માનવ!! તું મારી પાસે વામણો છે

Guru 4 month ago

પળ વાર માં એક નાની બીમારી શું ફેલાવી ઇશ્વરે, પૈસા કરતાં જિંદગી વહાલી કરતો થઈ ગયો ઇન્સાન,

Asmita Ranpura 4 month ago

મસ્ત....સ્વાર્થ ખાતર સુગંધ...👌

Asmita Ranpura 4 month ago

હા એજ ને !! કોંક્રિટ થી ટેવાયેલા કુદરત ને કયા જાણે છે...

Guru 4 month ago

કુદરત ના ખોળે ક્યાં રમવું છે આ માનવી ને, એને તો ફક્ત સ્વાર્થ ખાતર સુગંધ જોઈએ પણ કાંટા નહીં,

View More   Gujarati Thank You | Gujarati Stories