Gujarati Blog by Nidhu

કંઇક અલગ એ તમારી રીત મને ગમે છે,
તમે કહો છો એ તરકીબ મને ગમે છે,
સંબંધો તો ઘણાં છે પણ તમે નિભાવો એ ગમે છે,
આભાર તમા

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories