Gujarati Whatsapp-Status by Krupali : 111473781

જ્યાં ટોળું થાય ત્યાં પાણી પણ ડહોળું થાય,
પછી ભલે એ ટોળું ધર્મ ધ્યાન કે ધન્તિંગ નું હોય.
read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories