Gujarati Whatsapp-Status by Vipul Jivani : 111473060

પોતાને ના થાય ત્યાં સુધી બધું મજાક જ લાગતું હોય...
પછી ભલેને #પ્રેમ હોય કે read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories