Marathi Quotes by Tushar Ponkshe : 111466979

परंतु जर आत्म्याशिवाय किंवा आत्म्याच्या मनाने काहीही मोजणे पात्र नसेल तर आत्मा नसल्यास वेळ असणे अशक्य आहे, परंतु

read more

View More   Marathi Quotes | Marathi Stories