Gujarati Poem status by દીપા on 05-Jun-2020 09:34pm

એ જીવન હતું શાંતિપૂર્ણ
જેમાં ઇન્ટરનેટની જંજાળ નહોતી. એ જીવન...
લોકો બેસતાં સાથે ને સામે. એ જી

read more

View More   Gujarati Poem Status | Gujarati Jokes