Hindi Poem by RJ Kirti Prakash All India Radio Mumbai

#Kavyotsav2

नया फलसफ़ा

ज़िंदगी जीने का नया फलसफ़ा तैयार करो
कुछ मेरी सुनो कुछ अ

read more
shekhar kharadi Idriya 1 year ago

बहुत खूब...

View More   Hindi Poem | Hindi Stories