Gujarati Thought by Vrajesh Patel : 111460038

સોનું ય પહેરો, ને પહેરો ચાંદીય,
પણ ના પેહરો જો સ્મિત મુખે,
તો સમજો એક ઘરેણું હજીય બાકી!

read more

Kiran Shah 4 month ago

સુંદર

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories