Gujarati Poem by kittu : 111459686

થયું સુશોભન દ્વારનું
કોમળ તારા પગલાંથી

ગૂંજી ઘરની દિવાલો
ખડખડાટ હાસ્યથી

સજીવ થયું રાચરચીલું
તાર

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories