Free Gujarati Thought Quotes by R.v.Acharya | 111458556

અહમ છોડીને નમવા છતાં, સંબંધ સાચવી શકાય એમ ના હોય તો સ્વાભિમાન દેખાડી ને સંબંધ જતો કરી દેવો !!

R.v.Acharya 1 year ago

Thanks kanu bhai

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories