Gujarati Shayri by Pravin : 111456674

ગમ્યું , એ બધું મૃગજળ થઇ ગયું,
બાકી હતું , એ વાદળ થઇ ગયું ;

આંખોથી લખતો રહ્યો રાત આખી ,
સુરજ ઉગતા એ બધું ઝાકળ થઇ

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories