Free Gujarati Thought Quotes by નિખિલ મુંજપરા | 111455064

કુદરતે બે જ માર્ગ રાખ્યા છે. કા તો આપી ને જાવ નહીં તો મૂકી ને જાવ સાથે લય જવા ની કોય વ્યવસ્થા નથી તો પણ માણસ માનવા તૈય

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories