Gujarati Microfiction by sachin patel : 111452283

ઘણા પરિવર્તન આવ્યા સમાજમાં,યુગોના યુગો બદલાય ગયા,
પણ પ્રેમનું પાઠ્યપુસ્તક હજી સુધી નથી બદલાયું.
પ્રેમનો અભ્ય

read more

View More   Gujarati Microfiction | Gujarati Stories