Gujarati News status by બાબા પોલખોલ on 27-May-2020 09:50pm

દુઃખીયાઓની અાંતરડી કકડીને હાય લાગશે,
પછી ગમે તેવા ભૂપતિઓ ભો માં ભંડારાય જાય છે.

View More   Gujarati News Status | Gujarati Jokes