Gujarati Thought by નિખિલ મુંજપરા

તમે કેવા શું માંગો છો
હુ છું એટલે તમે સવો
ના ના એ તમારો વહેમ છે
હુ શુ એટલે જ હું છું
એ મારો અભિમાન છે
read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories