Gujarati Thought by YUVI : 111439110

જીવન માં
ક્રોધ કરવાથી ક્રોધી,
તપ કરવાથી તપસ્વી,
ભોગ કરવાથી ભોગી,
પ્રેમ કરવાથી પ્રેમી,
કપટ કરવાથી કપટી,

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories