Gujarati Blog status by Hitesh Rathod on 17-May-2020 08:33am

પરસેવો સૂકાય જાય એ પહેલા વ્યક્તિને કામનું મહેનતાણું મળવું જોઈએ એમ વ્યક્તિની અંદર રહેલી ન્યાય મેળવવાની આતુરતા મરી

read more

View More   Gujarati Blog Status | Gujarati Jokes