Gujarati Thought by Jay M Lad : 111431978

જીવન માં દરેક શ્રણ સારા અને ખરાબ વિચારો ના #શિકાર થયે છે
સારા વિચારો ના શિકાર થયે

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories