Gujarati Motivational by Sachin Ahir : 111426929

#વધવું

જરૂરી છે સતત આગળ વધવું
ભીતર છુપાયેલી ભૂલો ને શોધવું

જેમ નદી સતત

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories