Gujarati Blog by Vina Purohit

ચહેરા પરનુ નૂર બતાવી દે છે કે તમે તમારી જીદંગીથી કેટલા ખુશ છો

Rudrarajsinh 10 month ago

પણ આજકાલ પારખવામાં પણ ભૂલ થાય છે.. આપને ખુદ આપણી જાત ને નથી ઓળખી શકતા..

Vina Purohit 10 month ago

ના પારખુ નઝર ઓડખી જ જાય

Rudrarajsinh 10 month ago

આજકાલ નૂર પણ બનાવટી હોય છે..

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories