Gujarati Thought by Rushi My Hero : 111420902

તારા સ્પર્શ થી અનુભવાયું કે,
આ પાનખર માં વસંત હજી જીવે છે.
#અનુભવવું

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories