Gujarati Microfiction by Mital Parmar : 111419410

થોડું ભવ્ય,થોડું સભ્ય પણ રહેવું પડશે અંત સુધી...
નહિતર...
ખંડેર તો થઇ જઇશું પણ લોથલ નહીં થઇ શકીએ...
read more

View More   Gujarati Microfiction | Gujarati Stories