Gujarati Poem by હિરેન : 111418209

#આનંદ


રમતો એક ગેમ જીંદગીની
મળતો જેમાં આનંદ અપાર,
પાર કરતો સ્ટેજ એક પછી એ

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories