Gujarati Jokes by Moin : 111416790

જીવનમાં ઘણા પાપ કર્યા છે સાહેબ,
પણ કાપલીઓ બનાવીને ક્યારેય ચોરી નથી કરી !!
😜😜😜😜😜😜

View More   Gujarati Jokes | Gujarati Stories