Gujarati Thought by Krupali

સમજાવવા વાળા આ દુનિયા માં ઘણા લોકો મળશે સાહેબ પણ સમજવા વાળા ના તો દુકાળ પડેલા છે...
#krupu read more

Krupali 1 year ago

Thank you mam