Gujarati Quotes by Bipin Anand : 111412914

મને કયાં નથી ખબર બેટા, આ તારા વિનોદી સ્વભાવ ની...
પરંતુ.. એ તો હજુ નવી નવી આવી છે.. તારા જીવનમાં..
તારે શું એને આ બધું

read more
Bipin Anand 5 month ago

Thank you🙏💕

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories