Gujarati Motivational by મોહનભાઈ આનંદ

#જિજ્ઞાસુહા હું છું એ ,હાલ ભુલી જાવ ને,
ક્યાં રહે છે હું , એ તું સમજાવ

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories