Gujarati Motivational by .મનશ્વી. : 111411729

રટ તો રહું છું શબ્દો ની માળા
અક્ષર ને અક્ષર થી જોળી ને

નવ રચના ને જણવા સતત ઝંખી રહું હું
જ્ઞાન પિપાશું બની બ

read more
જીગર _અનામી રાઇટર 7 month ago

વાહ.. !! ખુબ સુંદર રચના

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories