Marathi Thought by Vrushali

प्रत्येक चेहऱ्याची एक कहाणी असते...
कोणाची खळखळणारी तर कोणाची विराणी असते...

- अक्षर तरंग

View More   Marathi Thought | Marathi Stories