Gujarati Blog by Shaileshkumar joshi : 111406528

સંદેશા તો મળે છે પણ ઍમા શુ નવુ છે,
હવે તો સાંજ પડે અને તમે મળો બસ ઍજ ઘણુ છે.
#તેજસ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories