Gujarati Motivational by Shree : 111394041

#ઉતાવળું થયું છે મન મારુ તને મળવા ને
કેમ કરી આવુ ઉતાવળમાં...
ભલે બંધન છે આટલા પ

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories