Gujarati Thought by Jay Modi : 111389243

મારું જીવન એક પાનખર ઋતુ,
ના વૃક્ષ જેવું હતું,
તે તારી મિત્રતા અને પ્રેમ ની, વસંત ઋતુ લાવીને ફરી થી,
મારા જીવન ન

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories