Gujarati Blog by Jignasa Shah : 111388024

કયારેક કોઇ પણ પગલું ન ભરવાનું પગલું જ સૌથી ડહાપણભર્યું પગલું હોય છે.
#પગલું

Mukesh Chandpa 6 month ago

બરોબર સે

Mukesh Chandpa 6 month ago

બરોબર સે

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories