Gujarati Poem by જતીન : 111387099

પહેલુ તે પગલુ ભર્યુ, મને જાણે નવું જીવન મળ્યુ.

તારા દરેક પગલે, મારા ધર-જીવન મા નવો સુવાસ ભળે.

તારા દરેક પગલે,

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories