Gujarati Thought by Kishan Bhatti : 111378945

પાસવર્ડ ની વાત કરીએ તો મિત્રો આપણે પાસવર્ડ ઇવો જ રાખતા હોઈએ છીએ જ આપણને યાદ રહે અથવા આપણી જન્મ તારીખ અથવા આપના પાર્ટ

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories