Gujarati Blog by Chetan Tanna

આજે ખબર પડી મમરા ની એક નાની થેલી મા ૨૨૧૨ મમરા આવે.

હવે કીલો રાય નો વારો છે.

હજી કાંઈ પણ કરવું પડે ઈ કરીશ
પણ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories