Gujarati Microfiction by M Edward Patel : 111371339

હું કોફી અને મારી ભીની ડાયરી

આ રજડ્ડપટ્ટી સીધ્ધા મારા શ્હેર ડાઉનટાઉન,હોંગકોંગથી લખું છું કે..,

ગમતું કારણ

read more

View More   Gujarati Microfiction | Gujarati Stories