Gujarati Poem status by Nisha Shukla on 19-Mar-2020 09:47am

💥આદિત્ય 💥

!! નિજાનંદ !!

આજ દિવસ લાગે છે ઝાંખો
લાગે છે આજ આદિત્ય ઉગ્યો છે પાંખો !
સમય ની અસર આજ વર્તાય

read more

View More   Gujarati Poem Status | Gujarati Jokes