Gujarati Blog by Divyesh Koriya : 111358186

દરિયામાં ભરતી ને ઓટ આવ્યા કરે છે ,
કોઈને લાગે છે તે ખારો,
તો કોઈને તે મીઠું આપ્યા કરે છે,
જીંદગી પણ કંઈક આવી જ છ

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories