Gujarati Blog by Virendra Patel : 111347472

આશાઓ અને અપેક્ષાઓ વચ્ચેની ખાઈ વધી ગઈ,
જાણે લાગણીઓ એ વહેણમાં તણાઈ ગઈ,
હું ચાહું જ છું તને,
પણ હવે એ કેહવાની વેળા

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories