Quotes, Poems or Blogs | Matrubharti

અહીં વૃદ્ધ થવું કોને ગમે છે?
પણ માણસ રોજ વૃદ્ધ થાય છે.

અહીં જીવનથી કોને પ્રેમ નથી?
પણ જીવન રોજ ઓછું થાય છે.
read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories