Gujarati Good Night by Naranji Jadeja

કોઈ ભોળી સુરતમાં ભોળવી જાય.
કોઈ નજરમાં વસાવી છેતરી જાય.
આ દિલ પણ કેવું જ્યાં ખેંચે ત્યાં જાય.
પણ જે સમણા આપણા

read more

View More   Gujarati Good Night | Gujarati Stories