Hindi Thought by Heema Joshi : 111324615

Jay Makwana 8 month ago

કોઈ વ્યક્તિ તમારી પર લાગણી વ્યક્ત કરે તો એને સમજાવી પડે.....

Jay Makwana 8 month ago

લાગણીઓ નું આ સમય માં કોઈ મહત્વ નથી...

View More   Hindi Thought | Hindi Stories