Gujarati Blog by Swati Joshi : 111297309

કોઈ બીજાનાં (માનવ) જીવન વિશેનાં ખ્યાલોને આપણે સદ્ભાવનાનાં અંચળા હેઠળ વિક્ષિપ્ત ન કરીએ, તે માનવતા છે!!
-
-
-
read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories