Gujarati Shayri by alpprashant

જાણું છું પહોચે નહી ક્યારેય તારા સુધી આ પત્ર
ખબર છે મને કે વગર સરનામે પહોચતો નથી પત્ર
છતાં લખું છું રોજેરોજ, સઘળ

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories