Gujarati Blog by Vavadiya L.B. : 111273589

મફત મા આપેલ શબ્દ ''કેમ છો'' કહેવામા પણ આપણે વ્યક્તિની પસંદગી કરવી પડે છે.....? Good Morning

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories