Gujarati Thought status by Anand on 12-Oct-2019 11:12pm

આનંદ ની સફર...
Chap 17


હુ આજે જે કાઇપણ છુ એ મારા કાલના લીધે જ બનેલો છુ,અને કોઇની ભુલ છુ તોય હુ એકનો એક જ છુ,મારૂ કોઇ

read more

View More   Gujarati Thought Status | Gujarati Jokes